Phân tích thị trường than cốc

Bài đánh giá hôm nay

Hôm nay (2022.4.19) Thị trường than cốc của Trung Quốc hỗn hợp.Ba nhà máy lọc dầu chính giá than cốc tiếp tục đẩy lên, một phần giá luyện cốc tiếp tục giảm.

Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp trong thị trường năng lượng mới được thúc đẩy, vật liệu anode và thép có nhu cầu carbon tăng, giá than cốc có lưu huỳnh thấp liên tục cao.Ngoài nguyên nhân là do than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp, giá nhôm tăng mạnh, các doanh nghiệp sản xuất nhôm duy trì lượng khởi động cao hơn, phía cầu cung cấp than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao.Tuy nhiên, do giá than cốc tiếp tục tăng, sự hào hứng nhận hàng của các doanh nghiệp carbon hạ nguồn do căng thẳng tài chính suy yếu, giao dịch thị trường tương đối nhạt khiến tồn kho nhà máy lọc dầu tăng, nhà máy lọc dầu bắt đầu giảm.

Triển vọng tới tương lai:

Phụ tải của nhà máy lọc dầu vẫn thấp, nhu cầu đầu cuối tương đối tốt, than cốc được hỗ trợ từ phía cung và cầu mạnh, nhưng than cốc cao dẫn đến căng thẳng vốn ở hạ nguồn, giá than cốc trong ngắn hạn nhìn chung ổn định , một phần do giá luyện cốc tiếp tục có nguy cơ giảm, trong trung hạn, giá luyện cốc hoặc tiếp tục rơi vào tình trạng tăng mạnh.

Biểu đồ xu hướng giá than cốc trong sáu tháng qua

图片无替代文字
Catherine
2022.04.21

Thời gian đăng: 21-04-2022