Than antraxit nung

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Than antraxit nung luyện than than nung

    “Than Antraxit nung”, hoặc “Than Antraxit nung bằng khí”. Nguyên liệu chính là antraxit chất lượng cao duy nhất, với đặc điểm là hàm lượng cacbon cố định cao, khả năng chống oxy hóa mạnh, ít tro, lưu huỳnh thấp, phốt pho thấp, độ bền cơ học cao, hoạt tính hóa học cao, tỷ lệ thu hồi than tinh khiết cao. Phụ gia carbon có hai công dụng chính, đó là làm nhiên liệu và phụ gia. Khi được sử dụng làm chất phụ gia cacbon trong luyện thép và đúc, cacbon cố định có thể đạt trên 95%.