Vào tháng 3 năm 2022, dữ liệu xuất nhập khẩu của điện cực than chì và than kim của Trung Quốc đã được công bố

Điện cực than chì

Theo thống kê của cơ quan hải quan, trong tháng 3 năm 2022, xuất khẩu điện cực than chì của Trung Quốc là 31.600 tấn, tăng 38,94% so với tháng trước và giảm 40,25% so với năm trước.Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, xuất khẩu điện cực than chì của Trung Quốc đạt tổng cộng 91.000 tấn, giảm 18,04% so với cùng kỳ năm ngoái.Vào tháng 3 năm 2022, các nước xuất khẩu điện cực than chì chính của Trung Quốc: Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Hàn Quốc.

图片无替代文字
图片无替代文字

2. Than kim

Than kim dầu

Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan, trong tháng 3 năm 2022, lượng nhập khẩu than cốc của Trung Quốc là 0,300 triệu tấn, giảm 77,99% so với cùng kỳ và tăng 137,75% so với tháng trước.Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, Trung Quốc đã nhập khẩu 12.800 tấn than cốc làm từ dầu, giảm 70,13% so với cùng kỳ năm ngoái.Vào tháng 3 năm 2022, nhà nhập khẩu than cốc dầu chính của Trung Quốc là Anh, nhập khẩu 0,24 triệu tấn.

图片无替代文字
图片无替代文字

Than kim coke

Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan, trong tháng 3 năm 2022, than cốc kim loại nhập khẩu 12.100 tấn, tăng 99,82% và giảm 16,02% so với cùng kỳ năm ngoái.Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, tổng lượng than cốc nhập khẩu của Trung Quốc là 26.300 tấn, giảm 74,78% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong tháng 3 năm 2022, lượng than cốc nhập khẩu của Trung Quốc là: Nhật Bản và Hàn Quốc nhập khẩu lần lượt là 60.600 tấn và 5.500 tấn.

图片无替代文字
图片无替代文字
Catherine
2022.04.22

Thời gian đăng bài: Tháng 4-22-2022