Liên minh Kinh tế Á-Âu đình chỉ thuế chống bán phá giá đối với điện cực than chì của Trung Quốc

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, Ban Bảo vệ Thị trường Nội bộ của Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEEC) thông báo rằng, theo Nghị quyết số 47 ngày 29 tháng 3 năm 2022, thuế chống bán phá giá đối với điện cực graphite có xuất xứ từ Trung Quốc sẽ được gia hạn đến ngày 1 tháng 10. 2022. Thông báo sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng 4 năm 2022.

 

Vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Kinh tế Á-Âu đã bắt đầu một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với điện cực than chì có xuất xứ từ Trung Quốc.Vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, Cục Bảo vệ Thị trường Nội bộ của Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEEC) đã ban hành thông báo số 2020/298 / AD31, áp thuế chống bán phá giá 14,04% ~ 28,20% đối với điện cực Graphite từ Trung Quốc theo quy định của Ủy ban. Nghị quyết số 129 ngày 21 tháng 9 năm 2021. Các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và có hiệu lực trong 5 năm.Các sản phẩm liên quan là điện cực graphit dùng cho lò nung có đường kính tiết diện tròn nhỏ hơn 520 mm hoặc các hình dạng khác có diện tích tiết diện nhỏ hơn 2700 cm vuông.Các sản phẩm liên quan là các sản phẩm thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu mã số thuế 8545110089.

1628646959093


Thời gian đăng: 07-07-2022