Kiểm tra CPC trong nhà máy của chúng tôi

Lĩnh vực ứng dụng chính của than cốc nung ở Trung Quốc là công nghiệp nhôm điện phân, chiếm hơn 65% tổng lượng than cốc nung, tiếp theo là cacbon, silic công nghiệp và các ngành công nghiệp luyện kim khác. Việc sử dụng than cốc nung làm nhiên liệu chủ yếu trong sản xuất xi măng, sản xuất điện, thủy tinh và các ngành công nghiệp khác, chiếm tỷ trọng nhỏ.

Hiện tại, cung cầu than cốc nung trong nước về cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên, do phải xuất khẩu một lượng lớn than cốc hàm lượng lưu huỳnh thấp nên tổng nguồn cung than cốc nung trong nước không đủ, vẫn phải nhập khẩu than cốc luyện hàm lượng lưu huỳnh trung bình và cao để bổ sung.

Với việc xây dựng một số lượng lớn các đơn vị luyện cốc trong những năm gần đây, sản lượng than cốc nung ở Trung Quốc sẽ được mở rộng.

Tùy thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh, nó có thể được chia thành than cốc có lưu huỳnh cao (hàm lượng lưu huỳnh trên 3%) và cốc có lưu huỳnh thấp (hàm lượng lưu huỳnh dưới 3%).

Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp có thể được sử dụng làm anốt dán và cực dương nung trước cho nhà máy nhôm và điện cực than chì cho nhà máy thép.

Than cốc chất lượng cao có hàm lượng lưu huỳnh thấp (hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,5%) có thể được sử dụng để sản xuất điện cực graphit và chất tạo cacbon.

Than cốc có chất lượng lưu huỳnh thấp (hàm lượng lưu huỳnh dưới 1,5%) thường được sử dụng trong sản xuất cực dương nung trước.

Than cốc chất lượng thấp chủ yếu được sử dụng trong nấu chảy silicon công nghiệp và sản xuất dán anốt.

Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao thường được sử dụng làm nhiên liệu trong các nhà máy xi măng và nhà máy điện.

1

Lấy mẫu và thử nghiệm liên tục và chính xác là một phần không thể thiếu trong quy trình sản xuất của chúng tôi.

3

Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao có thể gây ra hiện tượng phồng khí trong quá trình graphit hóa, dẫn đến các vết nứt trên sản phẩm cacbon.

Hàm lượng tro cao sẽ cản trở sự kết tinh của cấu trúc và ảnh hưởng đến hiệu suất của các sản phẩm cacbon

2

Mỗi bước sẽ được kiểm tra cẩn thận, chúng tôi muốn làm chính xác là dữ liệu phát hiện.

4

Là một phần của hệ thống chất lượng của chúng tôi, mỗi gói hàng sẽ được cân ít nhất 3 lần, để tránh bất kỳ sự khác biệt nào.

Không nung xanh điện trở suất rất cao, để gần chất cách điện, sau khi nung, điện trở suất giảm mạnh, tỷ lệ nghịch với điện trở suất của than cốc và nhiệt độ nung, sau khi nung 1300 ℃ điện trở suất của cốc dầu mỏ giảm xuống còn 500 μm Ω m. hoặc là.

5
6
7

Thời gian đăng: 18-08-2020