# Điện cực # Hình chữ nhật # Graphite

Mô tả ngắn:

FC: 98% PHÚT
S: 0,05% TỐI ĐA
ASH: 1,0% TỐI ĐA
VM: 0,6% TỐI ĐA
H20: 0,3% TỐI ĐA
KÍCH THƯỚC: 120 ~ 200mm

Iris Ren
Số di động & Số Whatsapp & Số WeChat :+8618230209091
Trang web: www.qfcarbon.com
Email: iris@qfcarbon.com


Chi tiết sản phẩm

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sản phẩm


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Những sảm phẩm tương tự