Than cốc nung

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Giá đặc điểm kỹ thuật của cốc dầu mỏ nung có lưu huỳnh thấp

    Pitch coke là một loại nhựa đường than ở nhiệt độ cao, được sản xuất bằng cách sử dụng nhựa than đá bằng quá trình nung nóng, hòa tan, phun và làm nguội.Than cốc được chia thành hai loại: nhựa đường than đá và nhựa đường dầu mỏ.Chất kết dính nhựa đường cho vật liệu chịu lửa chủ yếu là nhựa than đá.Hạt nguyên liệu thử nghiệm được thêm vào bình hòa tan nhựa đường để làm nóng và hòa tan.